วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร
655 หมู่ 4 ถนนมัธยมจันทร์  ตำบลดงมะไฟ  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
เบอร์โทรศัพท์ 042-090-224
ข่าวประชาสัมพันธ์
การตรวจหาเชื้อโควิด 19 (COVID-19) โดยชุดตรวจ ATK (อ่าน 300) 18 พ.ย. 64
เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 455) 09 ก.พ. 64
ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ (อ่าน 374) 05 ก.พ. 64
อบรมวิเคราะห์ SAR บุคลากรครูวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนครได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคร (อ่าน 478) 03 ต.ค. 63
กิจกรรม บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเ (อ่าน 432) 03 ต.ค. 63