วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร
655 หมู่ 4 ถนนมัธยมจันทร์  ตำบลดงมะไฟ  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
เบอร์โทรศัพท์ 042-090-224
ฝ่ายบริหาร

นางอังศุมาลิน วิรุฬห์ทรัพย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา