วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร
655 หมู่ 4 ถนนมัธยมจันทร์  ตำบลดงมะไฟ  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
เบอร์โทรศัพท์ 042-090-224
งานหลักสูตรและการสอน
แผนการเรียนการสอนวิฃาเพศวิถีศึกษา

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.01 MB